Aikuisten ryhmäharjoitukset

Val­men­nuk­sen­omais­ta har­joit­te­lua pienryhmissä. 

Kesän 2023 ryhmäharjoitukset

Kesäl­lä­kin kan­nat­taa ker­ra­ta eri osa-aluei­ta yksi­tyi­so­pe­tuk­ses­sa tai pien­ryh­mis­sä. Alku­ke­säs­tä pide­tään taas suo­sit­tu Nais­ten kausis­tart­ti, johon voi tänä vuon­na osal­lis­tua halu­tes­saan vain muu­ta­maan har­joi­tuk­seen. Kesän aika­na on tulos­sa eri­lai­sia teemaharjoituksia.

Pien­ryh­mä­har­joi­tuk­set pide­tään 4–6 hen­ki­lön pien­ryh­mis­sä, joten ope­tus on yksi­löl­lis­tä ja valmennuksenomaista.

Ter­ve­tu­loa mukaan ja kehit­tä­mään gol­fia­si ohja­tus­ti läpi kesän.

Naisten kausistartti

Jen­nin vetämä suo­sit­tu nais­ten kausis­tart­ti saa jälleen jat­koa tou­ko­kuus­sa., mut­ta pie­nel­lä muu­tok­sel­la. Nyt voit vali­ta tulet­ko kaik­kiin har­joi­tuk­siin vai vaik­ka vaan muu­ta­maan. Har­joi­tus­ryh­miä on lau­an­tai­sin ja sun­nun­tai­sin. Har­joit­te­lem­me pelin eri osa-aluei­ta alla ole­vien tee­mo­jen mukai­ses­ti 3–5 henkilön pien­ryh­mis­sä, jot­ta ope­tus on yksilöllistä. Har­joi­tus­ten kes­to on bunkkerilyöntiä lukuun otta­mat­ta 1h 15min. Pit­kiä lyöntejä har­joi­tel­laan Gumbölessä ja lähipeliä EGS:ssä.

Lau­an­tain ryhmät klo 9.00–10.15, klo 10.15–11.30, klo 11.30–12.45

 • 20.5. Vauh­tia mai­lan­pää­hän puu­mai­loil­la, Gumbö­le Golf mattorange
 • 27.5. Put­ti ja chip­pi, EGS
 • 10.6. Bunk­ke­ri, EGS (HUOM! klo9–10, klo10–11 ja klo 11–12)
 • 17.6. Tehoa osu­miin rau­ta­mai­loil­la, Gumbö­le Golf ruohorange

Sun­nun­tain ryhmät klo 9.00–10.15, klo 10.15–11.30, klo 11.30–12.45

 • 21.5. Vauh­tia mai­lan­pää­hän puu­mai­loil­la, Gumbö­le Golf mattorange
 • 4.6.   Put­ti ja chip­pi, EG
 • 11.6. Bunk­ke­ri, EGS (HUOM! klo9–10, klo10–11 ja klo 11–12)
 • 18.6. Tehoa osu­miin rau­ta­mai­loil­la, Gumbö­le Golf ruohorange

Hin­ta

 • 115e/4 har­joi­tus­ta.
 • 32e/1 har­joi­tus
 • Hin­nat sisältävät ope­tuk­sen sekä ran­ge­pal­lo­tIl­moit­tau­du mukaan TÄS­TÄ
  Mikäli tämä kurs­si­muo­to tai aika­tau­lu ei sovi sinul­le, niin tulos­sa on lisää yksittäisiä tee­ma­har­joi­tuk­sia myöhemmin kesällä.