Aikuisten ryhmäharjoitukset

Val­men­nuk­sen­omais­ta har­joit­te­lua pienryhmissä. 

Jennin toukokuun treenit

Tou­ko­kuun kurs­si­tar­jon­nan löy­dät alta. Kesä­kuun aika­tau­lu jul­kais­taan lähiaikoina.

Nais­ten tree­nit tou­ko-kesä­kuus­sa per­jan­tai­sin ja lauantaisin

Suo­si­tut nais­tent­ree­nit pide­tään taas kau­den alus­sa tou­ko-kesä­kuus­sa per­jan­tai-iltai­sin ja lau­an­tai aamui­sin. Har­joit­te­lem­me pelin eri osa-aluei­ta alla ole­vien tee­mo­jen ja aika­tau­lu­jen mukai­ses­ti 3–5 hen­ki­lön pien­ryh­mis­sä, jot­ta ope­tus on yksi­löl­lis­tä. Lähi­pe­li­har­joi­tuk­set pide­tään EGS:ssä ja pit­kiä lyön­te­jä har­joi­tel­laan Gumbö­len ruohorangella.

Hin­ta: 115e/henkilö sisäl­täen ope­tuk­sen ja rangepallot.

Per­jan­tai: klo 16-17, klo 17-18 ja klo 18-19

  • 7.5. Chip­pi, EGS
  • 14.5. Rau­dat, GG ruohorange
  • 21.5. Puu­mai­lat ja drai­vi, GG ruohorange
  • 28.5. Bunk­ke­ri, EGS
  • 4.6. Put­ti, EGS

 

Lau­an­tai: klo 9-10, kl0 10-11 ja klo 11-12

  • 8.5. Chip­pi, EGS
  • 15.5. Rau­dat, GG ruohorange
  • 22.5. Puu­mai­lat ja drai­vi, GG ruohorange
  • 29.5. Bunk­ke­ri, EGS
  • HUOM6.6. Put­ti, EGS

Ilmoit­tau­du nais­ten kausis­tart­tiin TÄS­TÄ

Aamut­ree­nit tiis­tai­sin klo 9-10 ja klo 10-11

Aamut­ree­nit tiis­tai­sin Gumbölessä. Ryhmät ovat pie­niä, 3–5 hen­ki­löä, joten har­joit­te­lu on val­men­nuk­sen­omais­ta ja yksi­löl­lis­tä. Jokai­nen har­joi­tus­ker­ta sisäl­tää n. 15min lämmittelyä/liikkuvuutta ja n. 45min gol­fia. Tule mukaan ja ota hyvä start­ti kauteen. 

 • Ajan­koh­dat:
  • 4.5.
  • 11.5.
  • 18.5.
  • 25.5.
 • Hin­ta: 92e

ILMOIT­TAU­DU

Ilta­päi­vät­ree­nit tors­tai­sin klo 14-15 ja klo 15-16

Tors­tai-ilta­päi­vän tree­neis­sä käy­dään läpi gol­fin perus­lyön­te­jä swin­gis­tä lähi­pe­liin. Tree­neis­sä on muka­na myös läm­mit­te­ly­osio joka ker­ta. Ryh­mät ovat pie­niä, 3–5 hen­ki­löä, joten har­joit­te­lu on val­men­nuk­sen­omais­ta. Tule mukaan ja ota hyvä start­ti kesään Gumbö­le Golfissa. 

 • Ajan­koh­dat
  • 6.5.
  • 13.5.
  • 20.5.
  • 27.5.
 • Hin­ta: 92e

ILMOIT­TAU­DU

  Sun­nun­tait­ree­nit klo 18-19

  Sun­nun­tai-illan har­joi­tuk­sis­sa käy­dään läpi gol­fin perus­lyön­te­jä swin­gis­tä lähi­pe­liin. Tree­neis­sä on muka­na myös läm­mit­te­ly­osio joka ker­ta. Ryh­mät ovat pie­niä, 3–5 hen­ki­löä, joten har­joit­te­lu on val­men­nuk­sen­omais­ta. Tule mukaan ja ota hyvä start­ti kesään Gumbö­le Golfissa. 

  • Ajan­koh­dat
   • 2.5.
   • 9.5.
   • 16.5.
   • 23.5.
   • 30.5.
  • Hin­ta: 115e