Aikuisten ryhmäharjoitukset

Val­men­nuk­sen­omais­ta har­joit­te­lua pienryhmissä. 

Talven 2023-2024 pienryhmäharjoitukset

Suo­men tal­vi on lois­ta­vaa aikaa kehit­tää eri osa-aluei­ta swin­gi­tek­nii­kas­ta fyy­si­siin omi­nai­suuk­siin. Jokai­sel­le pelaa­jal­le pyri­tään etsi­mään hänel­le luon­tai­sin ja hel­poin tapa lyödä.

Aikuis­ten tiis­tait­ree­nit alka­vat mar­ras­kuus­sa ja jat­ku­vat koko tal­ven ajan Insi­de Gol­fis­sa. Voit vali­ta koko tal­ven kes­tä­vät tree­nit tai 10-ker­ran tree­nit. Tar­kem­mat aika­tau­lut löy­dät alta. Lisäk­si jokai­sel­le pelaa­jal­le kuu­luu 60min yksi­tyis­tun­ti, jol­loin kar­toi­te­taan pelaa­jan kehityskohteet.

Har­joi­tuk­set pide­tään 4–5 hen­ki­lön pien­ryh­mis­sä, joten ope­tus on yksi­löl­lis­tä ja val­men­nuk­sen­omais­ta. Jokai­sel­la pelaa­jal­la on käy­tös­sään oma simu­laat­to­ri, jos­ta näkee lyö­dyt pituu­det, nopeu­det, kier­teet ynnä muut infot läpi. Lisäk­si har­joit­te­lus­ta saa pelin­omais­ta, kun lyön­te­jä pää­see har­joit­te­le­maan ”ken­täl­lä”. Ryh­mät pyri­tään muo­dos­ta­maan tasoi­tuk­sen ja tavoit­tei­den mukai­ses­ti mut­ta toi­veet ote­taan huo­mioon, mikä­li kak­si eri­ta­sois­ta pelaa­jaa halu­aa samaan ryhmään.

Lii­ty mukaan ja kehi­tä gol­fia­si ohja­tus­ti läpi talven.

Pienryhmäharjoitukset Inside Golfissa, Masalassa

Jen­nin pien­ryh­mä­har­joi­tuk­set alka­vat Insi­de Gol­fis­sa mar­ras­kuus­sa ja jat­ku­vat koko tal­ven ajan. Insi­de Gol­fis­sa jokai­sel­la pelaa­jal­la on käy­tös­sään oma simu­laat­to­ri, jos­ta näkee lyö­dyt pituu­det, nopeu­det, kier­teet ynnä muut infot läpi tal­ven. Simu­laa­to­ris­sa har­joit­te­lus­ta saa myös pelin­omais­ta, kun lyön­te­jä pää­see har­joit­te­le­maan ”ken­täl­lä”. Ryh­mät pyri­tään muo­dos­ta­maan tasoi­tuk­sen ja tavoit­tei­den mukai­ses­ti mut­ta toi­veet ote­taan huo­mioon, mikä­li kak­si eri­ta­sois­ta pelaa­jaa halu­aa samaan ryhmään.

 

Ajankohdat

 • Tiis­tai­aa­mut klo 8–9, klo 9–10, klo 10–11
 • Sun­nun­tai-ilta­päi­vät, klo 16–17, klo 17–18, klo 18–19
 • Har­joi­tus­jak­sot
  • Koko tal­vi 14.11.2023 – 16.4.2024
  • 10-tree­niä: 12.12. – 19.3.2024

Hinnat

 • Koko tal­vi ja 2 x 60min yksityisopetusta
  • 520e + All in -kort­ti Insi­de Gol­fiin 399e
 • 10-ker­ran tree­nit ja 60min yksityisopetusta
  • 270e + 10-kort­ti Insi­de Gol­fiin 225e

 Ilmoittaudu Inside Golfin harjoituksiin TÄSTÄ