Aikuisten ryhmäharjoitukset

Val­men­nuk­sen­omais­ta har­joit­te­lua pienryhmissä. 

Kesän 2022 ryhmäharjoitukset

Myö­häs­sä ole­va kevät on vii­väs­tyt­tä­nyt myös kurs­sien suun­nit­te­lua. Lisä­tie­toa ryh­mä­har­joi­tuk­sis­ta tulos­sa pian.

Nais­ten kausistartti 

Jen­nin suo­sit­tu nais­ten kausis­tart­ti pide­tään taas tou­ko­kuus­sa. Har­joi­tus­ryh­miä on lau­an­tai­sin ja sun­nun­tai­sin. Har­joit­te­lem­me pelin eri osa-aluei­ta alla ole­vien tee­mo­jen mukai­ses­ti 3–5 hen­ki­lön pien­ryh­mis­sä, jot­ta ope­tus on yksi­löl­lis­tä. Har­joi­tus­ten kes­to on bunk­ke­ri­lyön­tiä lukuun otta­mat­ta 1h 15min.

Pit­kiä lyön­te­jä har­joi­tel­laan Gumbö­les­sä ja lähi­pe­liä EGS:ssä.

Lau­an­tain ryh­mät klo 9.30–10.45 ja klo 10.45–12.00

  • 7.5.    Pitch ja rau­dat, GG
  • 14.5.  Puu­mai­lat ja drai­vi, GG
  • 21.5.  Put­ti ja chip­pi, EGS
  • 28.5.  Bunk­ke­ri, EGS (HUOM! klo9–10 ja klo10–11)

Sun­nun­tain ryh­mät klo 9.00–10.15, klo 10.15–11.30, klo 11.30–12.45, klo 15.45–17 tai 17–18.15

  • 8.5.    Pitch ja rau­dat, GG
  • 15.5.  Puu­mai­lat ja drai­vi, GG
  • 22.5.  Put­ti ja chip­pi, EGS
  • 5.6.    Bunk­ke­ri, EGS (HUOM! 9-10, 10-11, 11-12, 15.45-16.45

 Kurs­sin hin­ta on 115e/henkilö sisäl­täen ope­tuk­sen sekä rangepallot.

Ilmoit­tau­du TÄS­TÄ