Aikuisten ryhmäharjoitukset

Val­men­nuk­sen­omais­ta har­joit­te­lua pienryhmissä. 

Jennin ja Ilkan treeniryhmät

Talvi 2020-2021

Tal­vi on lois­ta­vaa aikaa teh­dä muu­tok­sia ja kehit­tää tek­niik­kaa. Aikuis­ten tal­ven golf­har­joi­tuk­set alka­vat mar­ras­kuus­sa 2020. Har­joi­tuk­sis­sa on kak­si val­men­ta­jaa, PGA prot Jen­ni Kuo­sa ja Ilk­ka Hela­vir­ta. Ryh­mät ovat pie­niä, max 5hlöä/valmentaja, joten har­joit­te­lu on val­men­nuk­sen­omais­ta sekä tur­val­lis­ta tämän het­ken tilan­tees­sa. Tree­neis­sä har­joi­tel­laan kaik­kia gol­fin perus­lyön­te­jä ja muka­na on myös vii­mei­sin­tä tek­no­lo­gi­aa ole­vat ana­ly­saat­to­rit, Track­man 4 tai Fore­sight GCQuad.

Lii­ty mukaan ja kehi­tä gol­fia­si ohja­tus­ti koko tal­ven ajan.

Tal­vi­har­joi­tus­ten aikataulu 

  • Tors­tai­sin
  • Syys­kausi 5.11.–17.12.2020
  • Kevät­kausi 7.1.–29.4.2021
  • Koko tal­vi­kausi 5.11.2020–29.4.2021

Hin­ta

  • 200€/syyskausi, 7 harjoitusta
  • 400€/kevätkausi, 14 harjoitusta
  • 550€/koko kausi, 21 harjoitusta

Ilmoit­tau­du mukaan TÄS­TÄ

Kel­lo­na­jat

  • Klo 17.15-18.15
  • Klo 20.10-21.10