Aikuisten ryhmäharjoitukset

Val­men­nuk­sen­omais­ta har­joit­te­lua pien­ryh­mis­sä. 

Jennin ja Ilkan treeniryhmät

Aikuis­ten golft­ree­nit tors­tai­sin Gumbö­les­sä PGA Pro Jen­ni Kuo­san ja PGA Pro Ilk­ka Hela­vir­ran vetä­mä­nä. Tree­neis­sä har­joi­tel­laan kaik­kia gol­fin perus­lyön­te­jä tasai­ses­ti läpi kesän. Tree­neis­sä on muka­na myös gol­fia vah­vas­ti tuke­vaa liik­ku­vuus­har­joit­te­lua!

Ryh­mät ovat pie­niä, max 4 hlö/valmentaja, joten har­joit­te­lu on val­men­nuk­sen­omais­ta sekä tur­val­lis­ta tämän het­ken tilan­tees­sa

Lii­ty mukaan ja kehi­tä gol­fia­si ohja­tus­ti läpi kesän.

Tree­nien aika­tau­lu ja jak­sot

 • Jak­so 1: 7.5., 14.5., 21.5., 28.5.
 • Jak­so 2: 4.6., 11.6., 25.6., 2.7.
 • Jak­so 3: 9.7., 16.7., 23.7., 30.7.
 • Jak­so 4: 6.8., 13.8., 20.8., 27.8.
 • Jak­so 5: 3.9., 10.9., 17.9., 24.9.

Hin­ta

 • 88 € / jak­so
 • 400 € / koko kesä­kausi

Ilmoit­tau­du TÄS­TÄ

Ryh­mät ja kel­lo­na­jat

 • Ryh­mä 1 - 17.15-18.15
 • Ryh­mä 2 - 18.20-19.20
 • Ryh­mä 3 - 19.25-20.25

 

 

Naisten treenit touko-kesäkuussa

Jen­nin vetämissä nais­ten tree­neis­sä touko-kesäkuussa har­joi­tel­laan eri osa-aluei­ta 3 – 4 hen­ki­lön pien­ryh­mis­sä alla ole­vien tee­mo­jen ja aika­tau­lu­jen mukaan. Tree­nit sisäl­tä­vät 5h ope­tus­ta, videoa­na­lyy­sin ja har­joi­tus­oh­jeet sekä ran­ge­pal­lot.

Ryh­mien koko pide­tään pie­ne­nä, jot­ta ope­tus on yksi­löl­lis­tä ja etäi­syys toi­siin oppi­lai­siin on help­po pitää.

Tree­nien päi­vä­mää­rät ja tee­mat

 • Ke 6.5. Chip­pi (klu­bi­ta­lon grii­ni)
 • Ma 11.5. Pitch ja rau­dat (ruo­ho­pää­ty)
 • Ke 27.5. Drai­vi (ruo­ho­pää­ty)
 • Ke 10.6. Bunk­ke­ri (klu­bi­ta­lon grii­ni)
 • Ke 24.6. Put­ti (klu­bi­ta­lon grii­ni)

Hin­ta 105 € / 5 har­joi­tus­ta

Ilmoit­tau­du TÄS­TÄ

Ryh­mät ja kel­lo­na­jat

 • Ryh­mä 1: klo 17.15-18.15 TÄYN­NÄ!
 • Ryh­mä 2: klo 18.20-19.20 TÄYN­NÄ!
 • Ryh­mä 3: klo 19.30-20.30 TÄYN­NÄ!