Aikuisten ryhmäharjoitukset

Val­men­nuk­sen­omais­ta har­joit­te­lua pienryhmissä. 

Naisten kausistartti 2024

Suo­sit­tu nais­ten kausis­tart­ti saa jäl­leen jat­koa tou­ko­kuus­sa. Har­joit­te­lem­me pelin eri osa-aluei­ta alla ole­vien tee­mo­jen mukai­ses­ti 3–5 hen­ki­lön pien­ryh­mis­sä, jot­ta ope­tus on yksi­löl­lis­tä. Voit vali­ta tulet­ko kaik­kiin har­joi­tuk­siin tai vaan muu­ta­maan. Har­joi­tus­ryh­miä on lau­an­tai­sin ja sun­nun­tai­sin. Har­joi­tus­ten kes­to on bunk­ke­ri­lyön­tiä lukuun otta­mat­ta 1h 15min. Pit­kiä lyön­te­jä har­joi­tel­laan Gumbö­les­sä ja lähi­pe­liä EGS:ssä.

Lau­an­tain ryh­mät klo 9.00–10.15, klo 10.15–11.30, klo 11.30–12.45

 • 4.5.   Puu­mai­lat ja drai­vi, EGS range
 • 11.5.  Tehoa osu­miin pitc­heil­lä ja rau­ta­mai­loil­la, GG ruohopääty
 • 25.5. Put­ti ja chip­pi, EGS
 • 8.6.   Bunk­ke­ri, EGS (HUOM! klo9–10, klo10–11 ja klo 11–12)

Sun­nun­tain ryh­mät klo 9.00–10.15, klo 10.15–11.30, klo 11.30–12.45

 • 5.5.   Puu­mai­lat ja drai­vi, EGS range
 • 12.5. Tehoa osu­miin pitc­heil­lä ja rau­ta­mai­loil­la, GG ruohopääty
 • 26.5. Put­ti ja chip­pi, EGS
 • 9.6.   Bunk­ke­ri, EGS (HUOM! 9–10, 10–11, klo11–12)

Hin­ta

 • 115e/4 har­joi­tus­ta
 • 32e/1 har­joi­tus
 • Hin­nat sisäl­tä­vät ope­tuk­sen sekä harjoituspallot

Ilmoit­tau­du mukaan TÄS­TÄ

Mikä­li tämä aika­tau­lu ei sovi sinul­le, niin myö­hem­min kesäl­lä on tulos­sa lisää yksit­täi­siä teemaharjoituksia.