Ajanvarauskalenteri on avoinna

Ope­tuk­set jat­ku­vat säi­den mukaan ulko­na loka­kuun lop­puun asti, jon­ka jäl­keen ope­tus siir­tyy sisäl­le. Loka­kuun aika­na ope­tuk­sia on mah­dol­lis­ta pitää Espoon Golf­seu­ran lyön­ti­ka­tok­ses­sa tai vaih­toeh­toi­ses­ti jos­sain pää­kau­pun­ki­seu­dun sisä­har­joi­tus­pai­kas­sa. Ajan­va­raus­ka­len­te­rin kaut­ta voit teh­dä varauk­sen Gumbö­le Gol­fiin, mut­ta lai­tat­han lisäk­si vies­tiä, mikä­li haluat ope­tuk­sen katok­seen tai johon­kin sisäharjoituspaikkaan. 

Ope­tan tal­vel­la Gumbö­le Gol­fis­sa aina maa­nan­tai­sin, vaih­te­le­vas­ti tiis­tai­sin ja kes­ki­viik­koi­sin sekä lau­an­tai­sin. Ajan­va­rauk­sen Gumbö­le Gol­fin ope­tuk­siin pää­set teke­mään  TÄS­TÄ. Ope­tus­ta on tar­jol­la myös päi­vi­nä, jot­ka eivät näy kalen­te­ris­sa ja tul­loin ope­tus­paik­koi­na toi­mi­vat mm. Suo­me­no­jan Golf Skys tai Insi­de Gol­fi Masa­las­sa. Olet­han yhtey­des­sä, jos haluat ope­tus­ta aikoi­hin, jot­ka eivät näy ajan­va­raus­ka­len­te­ris­sa. Tavoi­tat minut puhe­li­mit­se 0400 479 152 tai säh­kö­pos­tit­se jenni@jennikuosa.fi

Huo­mioit­han, että tal­vel­la hin­toi­hin lisä­tään paik­ka­mak­su alk. 10e/h.