Varaa aika TÄSTÄ

Tal­ven aika­na yksityisopetukset/valmennukset pide­tään pää­sään­töi­ses­ti alla ole­van aika­tau­lun mukai­ses­ti. Olet­han yhdey­des­sä minuun, jos haluat ope­tus­ta esi­mer­kik­si Mal­min tai Plan­mecan golfhalleissa.

  • Maa­nan­tai: Gumbö­le Golf
  • Tiis­tai: Paril­li­set vii­kot Gumbö­le Golf, parit­to­mat vii­kot Golf Sky Espoo
  • Kes­ki­viik­ko: Golf Sky Espoo
  • Tors­tai: Parit­to­mat vii­kot Gumbö­le Golf, paril­li­set vii­kot Golf Sky Espoo
  • Per­jan­tai: Gumbö­le Golf
  • Vii­kon­lo­put: Gumbö­le Golf

Huo­mioi­tan, että Gumbö­les­sä on vain yksi ope­tus­paik­ka sekä put­tigrii­ni. Yli kah­den hen­ki­lön varauk­set suo­sit­te­len varaa­maan Golf Skyn päi­vil­le.  Ajan pää­see varaa­maan hel­poi­ten osoit­tees­ta https://www.varaaheti.fi/jennikuosa/ Vaih­toeh­toi­ses­ti voit olla yhtey­des­sä minuun puhe­li­mit­se 0400 479 152 tai säh­kö­pos­tit­se jenni@jennikuosa.fi