Ajanvarauskalenteri on avoinna

Ope­tuk­set jat­ku­vat ulko­na loka­kuun lop­puun asti, jon­ka jäl­keen ope­tus siir­tyy sisäl­le. Loka­kuun aika­na ope­tuk­sia on mah­dol­lis­ta pitää Espoon Golf­seu­ran lyön­ti­ka­tok­ses­sa. Ajan­va­raus­ka­len­te­rin kaut­ta voit teh­dä varauk­sen mut­ta lai­tat­han lisäk­si vies­tiä, mikä­li haluat ope­tuk­sen katok­seen. Nor­maa­lis­ti ope­tuk­set pide­tään Gumbö­le Golfissa.

Sisä­ope­tus­kausi alkaa 9.11.2022. Ope­tan Gumbö­le Gol­fis­sa aina maa­nan­tai­sin, vuo­ro­vii­koin tiis­tain ja kes­ki­viik­koi­sin sekä lau­an­tai­sin. Ajan­va­rauk­sen Gumbö­le Gol­fin ope­tuk­siin pää­set teke­mään  TÄS­TÄ. Jos haluat ope­tus­ta muis­sa sisä­har­joi­tus­pai­kois­sa, niin olet­han yhtey­des­sä minuun puhe­li­mit­se 0400 479 152 tai säh­kö­pos­tit­se jenni@jennikuosa.fi