Ajanvarauskalenteri on avoinna

Gumbö­len ran­gen aita on nyt kor­jat­tu ja ran­ge on jäl­leen auki. Pidän ope­tuk­set pää­sään­töi­ses­ti Gumbö­les­sä mut­ta tar­vit­taes­sa myös Espoon Golf­seu­ran puo­lel­la.  Ajan­va­raus­ka­len­te­ris­ta­ni pää­set varaa­maan itsel­le­si sopi­van ajan. Varaa aika TÄS­TÄ.

HUOM! Mikä­li tie­dät ole­va­si todel­la pit­kä­lyön­ti­nen, ja lyön­nit kar­kaa­vat pahas­ti vasem­mal­le, niin pide­tään tun­ti EGSn ran­gel­la, jos­sa on enem­män tilaa. Olet­han sii­nä tapauk­ses­sa yhtey­des­sä minuun ennen ajan varaamista.

Mikä­li sinul­le tulee kysyt­tä­vää ope­tuk­seen liit­tyen, niin tavoi­tat minut puhe­li­mit­se 0400 479 152 tai säh­kö­pos­tit­se jenni@jennikuosa.fi