Yksityistunnit ja valmennus

Yksityistunnit ja valmennus

Yksi­tyis­tun­te­ja ja val­men­nus­ta on tar­jol­la Espoo Gol­fin Gumbö­le Gol­fis­sa. Yksi­tyis­tun­nit rää­tä­löi­dään aina oppi­laan toi­vei­den mukaan. Ope­tuk­ses­sa käy­tän tar­vit­taes­sa videoin­nin lisäk­si mark­ki­noi­den tämän het­ken tar­kin­ta swin­gia­na­ly­saat­to­ria, Fore­sight GCQua­dia, joka mit­taa sekä mai­lan että pal­lon liik­keet osu­ma­het­kel­lä huip­pu­no­pean kame­ra­tek­no­lo­gian avul­la. Yksi­tyis­tun­nil­le voit tul­la myös yhdes­sä kave­rin kanssa.

Kun­nioi­te­taan toi­siam­me ja tul­laan tun­nil­le vain täy­sin ter­vee­nä sekä huo­leh­di­taan hyväs­tä käsi­hy­gie­nias­ta. Voit pyy­tää palau­tet­ta swin­gis­tä­si myös video­tal­len­teen kaut­ta. Lisä­oh­jei­ta videoi­den kuvaa­mi­seen saat minul­ta säh­kö­pos­tit­se tai puhelimitse.

Voit myös ostaa lah­ja­kor­tin ystä­väl­le­si. Lah­ja­kort­tei­hin liit­tyen voit olla yhtey­des­sä minuun jenni@jennikuosa.fi

Mak­su­vä­li­nei­nä käy­vät lii­kun­tae­dut, Mobi­le­Pay sekä ylei­sim­mät pank­ki- ja luot­to­kor­tit. Varaa aika yksi­tyi­so­pe­tuk­seen  TÄS­TÄ

 

Hinnasto

55min65€
3 x 55min189€
5 x 55min305€

Valmennuspaketit

Val­men­nus­pa­ket­ti kan­nat­taa, jos haluat kehit­tää peliä­si koko­nais­val­tai­ses­ti. Val­men­nuk­ses­sa kehi­täm­me halu­tes­sa­si swin­gin lisäk­si myös liik­ku­vuut­ta­si ja nopeut­ta­si. Saat myös har­joi­tus­oh­jel­man ja ohjei­ta oma­toi­mi­seen har­joit­te­luun. Val­men­nus­pa­ke­tit rää­tä­löi­dään aina yksilöllisesti.

Esi­merk­ki valmennuspaketista:

Val­men­nus­pa­ket­ti 10 x 55min
Val­men­nus­pa­ket­ti sisäl­tää 9 tun­tia gol­fo­pe­tus­ta, swin­gia­na­lyy­sin ja ohjei­ta oma­toi­mi­seen har­joit­te­luun. Lisäk­si paket­tiin kuu­luu TPI-liik­ku­vuus­tes­ti, jon­ka perus­teel­la saat swin­giä­si hel­pot­ta­via liik­ku­vuus­har­joit­tei­ta. Paket­tiin voi­daan halu­tes­sa­si lisä­tä myös lihas­kun­to­har­joit­te­lua.
Hin­ta alk. 600€

Lahjakortit

Lah­ja­kort­ti on lois­ta­va lah­ja gol­faa­val­le ystä­väl­le. Lah­ja­kor­tin sisällön/arvon voit mää­ri­tel­lä toi­vei­de­si mukaan.

Kiinnostuitko? Varaa aika, niin tehdään pelaamisestasi helpompaa.