Yrityspäivät

Haluat­ko jär­jes­tää yri­tyk­sel­le­si tai asiak­kail­le­si unoh­tu­mat­to­man golf­päi­vän? Minul­la on kah­dek­san vuo­den koke­mus eri­lai­sis­ta pro-am tapah­tu­mis­ta kil­pail­les­sa­ni Euroo­pan kier­tu­eel­la. Voim­me rää­tä­löi­dä yri­tyk­sel­len­ne sopi­van pake­tin kesäl­lä tai talvella.

Kesäl­lä mah­dol­li­suu­det ovat lähes rajat­to­mat; mm. gol­fiin tutus­tu­mis­päi­vä aloit­te­li­joil­le jai kurs­si­tus­ta jo pelaaville.Halutessanne voin myös jär­jes­tää teil­le koko­nai­sen pake­tin, joka sisäl­tää ope­tus­ta, 18 reiän pelin sekä ruo­kai­lun kier­rok­sen jäl­keen. Vaih­toeh­toi­ses­ti voin tul­la tar­joa­maan haas­teen pelaa­jil­le yri­tyk­sen­ne kil­pai­luun ”Beat the pro” tyy­li­ses­ti Lähim­mäk­si lip­pua tai Pisin drai­vi -kil­pai­lu­jen muodossa.

Tal­vel­la jär­jes­tän tapah­tu­mia Suo­me­no­jal­la Golf Aree­nan tilois­sa. Tar­pei­den­ne mukaan voim­me käy­dä läpi gol­fin alkei­ta tai voit­te ottaa simu­laat­to­ris­sa pituuslyöntikisan.

Yri­tys­päi­vä esimerkkejä:

Gol­fiin tutus­tu­mi­nen 1 - 2h

  • Pien­ryh­mä max 5 osal­lis­tu­jaa alk.100 €/h + alv. 24%
  • Yli 5 osal­lis­tu­jaa alk.20 €/hlö + alv. 24%

Swin­gi- ja lähi­pe­likli­ni­kat: Hin­ta mää­räy­tyy tapah­tu­man sisäl­lön ja kes­ton mukaan.

Yri­tyk­sen kil­pai­lu, jos­sa muka­na Beat the pro -ext­ra­kil­pai­lu: Hin­ta mää­räy­tyy taph­tu­man kes­ton mukaan.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan juuri teidän firmallenne sopiva päivä golfin parissa.