Peliopetus

Pelio­pe­tuk­seen voit tul­la yksin tai muu­ta­man ystä­vä­si kans­sa (max kol­men hen­ki­lön ryh­mä). 9 reiän kier­rok­sen aika­na kes­ki­tym­me peli­stra­te­gi­aan, lyön­ti­ru­tii­nei­hin ja pelin men­taa­li­puo­leen. Tar­vit­taes­sa sivuam­me myös lyön­ti­tek­niik­kaa. Pelin jäl­keen saat vink­ke­jä peli­si kehittämiseen.

Pelio­pe­tuk­sen hin­ta on 150e/9 rei­kää sekä 10e peli­mak­su heil­le, joil­la ei ole pelioi­keut­ta Gumbö­le Golfiin.

Peliopetusillat

Peli-illois­sa käym­me läpi pelin yhden osa-alu­een ja läm­mit­te­lem­me ennen kier­ros­ta. Kier­rok­sel­la kes­ki­ty­tään eri­tyi­ses­ti har­joi­tel­tuun osa-alu­ee­seen mut­ta saat myös vink­ke­jä peli­stra­te­gi­aan liit­tyen. Peli-ilto­jen aika­na saa­tat löy­tää peli­seu­raa itsel­le­si myös tule­vil­le kier­rok­sil­le, joten tule roh­keas­ti mukaan. Ryh­mä­ko­ko on 4-8 pelaa­jaa ja mukaan voi­vat tul­la mukaan kai­ken tasoi­set pelaa­jat. Peli-ilto­jen hin­ta on 30e/kerta sekä green fee -maksu.