Hinnasto

Yksityistunnit ja valmennus

55min 65 €
3 x 55min 189 €
5 x 55min 305 €
10 x 55min 600 €
Pelio­pe­tus 150 €/9 reikää
Liik­ku­vuus­tes­ti 60 €
Voi­ma­tes­ti 60 €
Kun­to­sa­lioh­jel­ma 80 €

Huo­miot­han, että tal­vel­la hin­toi­hin lisä­tään har­joi­tus­paik­ka­koh­tai­nen lyön­ti­paik­ka­mak­su, alk. 10e. Lyön­ti­paik­ka­mak­su vaih­te­lee har­joi­tus­pai­kan mukaan.

Pidem­män val­men­nus­pa­ke­tin hin­ta sovi­taan aina erik­seen sisäl­lön mukaan.

Kurssit ja viikkotreenit

Aikuis­ten talvitreenit  alk. 450 €
Junio­rei­den tal­vit­ree­nit 6kk alk. 400 €
Junio­rei­den kesäleiri 215 €

Mak­su­vä­li­nei­nä käy­vät kort­ti- ja käteis­mak­sun lisäksi: