Matkat

Ter­ve­tu­loa mukaan golf­mat­kal­le, joka sopii kai­ken tasoi­sil­le pelaajille. 

Golfmatkat

Kevääl­le on tie­dos­sa kak­si mat­kaa! Toi­nen aikui­sil­le ja toi­nen junio­reil­le vanhempineen.

Ota varas­läh­tö kesään 2023 ja läh­de peli-/ope­tus­mat­kal­le 14. - 21.4.2023 Espan­jan Cos­ta Blancan La Finca Resor­tiin. Jär­jes­tän mat­kan  yhdes­sä kol­le­ga­ni PGA Pro Ilk­ka Hela­vir­ran kans­sa. Tie­dos­sa on vii­si kier­ros­ta gol­fia kol­mel­la eri ken­täl­lä. Lisäk­si on mah­dol­lis­ta osal­lis­tua päi­vit­täi­siin ope­tuk­siin. Mat­kan jär­jes­tä­jä­nä on Golf­pas­si ja lisä­tie­to­ja mat­kas­ta löy­dät ala­puo­lel­ta tai TÄÄL­TÄ.

Junio­rei­den golf­mat­ka 2023 Espan­jan Murcias­sa sijait­se­vaan La Roda Golf & Beach Resor­tiin jär­jes­te­tään 7.-14.4.2023. Tree­ne­jä on joka päi­vä ja pele­jä on tar­jol­la vii­te­nä päi­vä (4 x Roda Golf ja 1 x La Sere­na Golf). Mat­kal­la on puo­li­hoi­to ja majoi­tus on 2-3 makuu­huo­neen huo­neis­tois­sa. Mat­kan jär­jes­tä­jän on täl­lä­kin mat­kal­la Golf­pas­si. Lisä­tie­to­ja mat­kas­ta saat ala­puo­lel­ta tai kysy­mäl­lä lisää minulta.

Ter­ve­tu­loa mukaan!