Matkat

Ter­ve­tu­loa mukaan golf­mat­kal­le, joka sopii kai­ken tasoi­sil­le pelaajille. 

Golfmatkat

Pää­siäi­se­nä Portugaliin!

Ota varas­läh­tö kesään 2024 ja läh­de peli-/ope­tus­mat­kal­le 31.3. - 7.4.2024 Por­tu­ga­lin Praia del Reyhin. Jär­jes­tän mat­kan  yhdes­sä kol­le­ga­ni PGA Pro Ilk­ka Hela­vir­ran kans­sa. Tie­dos­sa on vii­si kier­ros­ta gol­fia kol­mel­la huip­pu­ken­täl­lä. Lisäk­si on mah­dol­lis­ta osal­lis­tua päi­vit­täi­siin ope­tuk­siin. Ken­täl­lä saat vink­ke­jä mm. lyön­ti­ru­tii­nei­hin, peli­stra­te­gi­aan, kun opet­ta­jat pelaa­vat sekä käve­le­vät ryh­mien muka­na ken­täl­lä. Väli­päi­vä­nä voit ren­tou­tua hotel­lin kyl­py­läs­sä tai tutus­tua lähei­sen Obi­dok­sen his­to­rial­li­seen pikkukaupunkiin.

Mat­kan jär­jes­tä­jä­nä toi­mii Golf­pas­si ja lisä­tie­to­ja mat­kas­ta löy­dät ala­puo­lel­ta.  TÄÄL­TÄ

Ter­ve­tu­loa mukaan!